Agile, wat is dat precies?

Waarom Agile?

De Agile projectaanpak (Agile Development). Het Engelse woord Agile betekent behendig, lenig. Voor Odoo Experts is de Agile methodiek de projectaanpak die de voorkeur geniet. Een aanpak waarin behendigheid in de aanpak voorop staat.

Een Agile projectaanpak gaat ervan uit dat de wereld tijdens het project verandert en probeert deze veranderingen zo goed mogelijk te faciliteren zonder daarbij het projectresultaat uit het oog te verliezen. Het eindproduct bij een Agile project staat vooraf niet volledig vast, maar past zich gedurende de periode van de projectuitvoering aan, aan de eventueel veranderende omstandigheden of wensen van de klant.

Vergeleken met een traditionele projectaanpak onderscheidt Agile zich door veranderingen tijdens het project te omarmen, in plaats van deze zoveel mogelijk te vermijden. In een traditionele projectaanpak probeert men veranderingen (changes) tegen te gaan, door enerzijds de specificaties in detail vast te leggen en anderzijds een heel formeel change management proces in te richten om daarmee veranderingen te ontmoedigen.

De Agile aanpak komt voort uit IT-gerichte projecten met softwareontwikkeling, maar de principes kunnen ook zeer goed gebruikt worden in andersoortige projecten.

Bij de projectaanpak gaan we uit van de basisprincipes van het zogenaamd ‘Agile manifesto’. Dit zijn:

 • Personen en interacties, eerder dan processen en tools
 • Software die werkt, eerder dan lijvige documentatie
 • Samenwerking met de klant, eerder dan onderhandeling over het contract
 • Omgaan met verandering, eerder dan het volgen van een plan

Verschillen Agile en Traditioneel

Agile (Iteratief)

 • In kleine stappen (iteraties) op weg Eindresultaat ligt nog niet vast.
 • Iteratie gericht op werkend deelresultaat Minder ver vooruit kijken = minder onzekerheid
 • Experts verschillende fasen in één team
 • Samen voor het resultaat Veel persoonlijke samenwerking
 • Snel kunnen reageren op veranderingen Regelmatige actualisatie projectplan

Traditioneel (Waterval)

 • Voortbrengingsproces staat centraal
 • In vaste volgorde op weg naar eindresultaat
 • Beheersing risico’s door planmatig werken
 • Toekomst in detail plannen
 • Focus op het eindresultaat als geheel. Ver vooruitkijken = grote onzekerheid
 • Experts per fase. Overdragen resultaten experts volgende fase
 • Veranderingen hebben grote impact

Wij zijn ervan overtuigd dat een Agile projectaanpak een beter resultaat oplevert. Bij de implementatie van de ERP-systeem starten we met een overzichtelijke basis installatie. Vanuit deze basis gaan we samen het project verder uitbouwen. Gaandeweg krijgt je meer inzicht in de bedrijfsprocessen en hoe je deze wilt implementeren. Vaak krijg je door de implementatie van ERP-software nieuwe inzichten. Door de Agile aanpak, kun je, samen met je eigen Odoo Experts consultant, deze opnemen in het verdere implementatietraject. Het is een opgave, om vanaf de eerste dag alles te kunnen overzien. Dat hoeft gelukkig ook niet. Zoals gezegd, we springen hier lenig op in.

Agile, wat is dat precies?
Erwin van der Ploeg 18 september 2015
Deel deze post