Disclaimer

We hebben ook

wat voorwaarden.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.odooexperts.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart je akkoord te zijn met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Odoo Experts B.V. , ingeschreven bij de KvK onder nummer 70360618. Op haar diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, die gedeponeerd zijn bij het handelsregister van Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 70360618.

Contactgegevens:

Odoo Experts B.V.

Vredeweg 1s

1505 HH Zaandam

Nederland

+31 (0)88 377 4000

KvK: 70360618

BTW: NL858290145B01

https://www.odooexperts.nl

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Odoo Experts B.V. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Odoo Experts B.V. is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Odoo is een geregistreerd merk van Odoo S.A.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Odoo Experts B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Odoo Experts B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Odoo Experts B.V. geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.