Odoo 15 Voorraadbeheer

Wat is er nieuw aan Odoo 15 voorraadbeheer?
Odoo Voorrad Icon

Odoo Voorraadbeheer

De Odoo software voor voorraadbeheer gaat nu nog een stap verder in de optimalisatie van het magazijn. Met Odoo heb je een geïntegreerde voorraad voor je normale verkopen en je verkopen via een website. Odoo zorgt voor een automatische aanvulling van je voorraad door producten in te kopen of voor te stellen om te produceren of te assembleren.

Een compleet systeem, inclusief scanoplossing voor je magazijn. Met hieronder de verbeteringen in Odoo versie 15.

Nieuw ontvangst-rapportage voor inkomende verplaatsingen

Ontvangen voorraad direct toewijzen aan uitgaande leveringen? Voorraad die niet specifiek voor een verkoop is ingekocht kun je nu toch toewijzen aan een verkooplevering door het toepassen van een dynamische MTO-regel. De rapportage maakt het ook mogelijk om direct labels af te drukken met informatie over aan welke levering deze ontvangt, is toegewezen. Je kunt de rapportage activeren door een nieuwe instelling te maken.

Odoo ontvangst rapportage

Productafbeeldingen ophalen door scannen van barcode

Je kunt nu afbeeldingen van producten ophalen door de barcode van het product te scannen. Als de barcode bekend is haalt Odoo de afbeelding van het product op bij Google Images. Je kunt dit ook handmatig activeren op een product via de actieknop.

Odoo Google productafbeeldingen

Bulkmailing vanuit leveringen

Is het noodzakelijk om meerdere klanten in één keer een e-mail te sturen, bij bijvoorbeeld een leveringsvertraging, dan kan dat nu vanuit het magazijn. Selecteer alle leveringen en kies ‘Verstuur e-mail’.

Odoo Bulkmailingen vanaf een levering

Reserveer de voorraad in batch

Je kunt nu van meerdere leveringen in één keer de voorraad laten controleren en laten reserveren in plaats van dat je dit in eerdere versies per levering moest doen.

Odoo reserveren en reservering ongedaan maken in batch

Wave orderpicken

Je kon al batch orderpicken. Nu kun je ook orders picken via ‘Waves’.

Odoo Wave Picking

Voorraadtellen verbeterd

Het voorraadtellen is compleet gewijzigd. Bij het openen van het telscherm krijg je direct alle producten te zien, waarna je zelf kunt filteren en groeperen. Er wordt een historie bijgehouden van alle tellingen. In geval van een conflict bij de telling, door tussentijdse aanpassingen aan de voorraad, krijg je nu de mogelijkheid om te bepalen hoe je het conflict oplost. In de instellingen van de voorraad kun je instellen wanneer de jaarlijkse voorraadtelling moet worden uitgevoerd, zodat Odoo je daarop zal wijzen.

Odoo Voorraadtellen

Gebruik van verpakkingen

Het gebruik van verpakkingen in Odoo is ook verbeterd. Bij een verpakking geef je op hoeveel producten er in één verpakking worden verkocht. Bijvoorbeeld zes flessen in een krat. Het is nu mogelijk om:

 1. Een verpakking toe te voegen aan verkoop- en inkooporderregel.

 2. Verpakkingen op inkoop- en verkoopregels door te geven aan een productieorder.

 3. Aan een verpakking een verpakkingstype met de maatvoering toe te voegen.
 4. Per bewerkingssoort alleen hele verpakkingen uit te leveren of ook een gedeeltelijk gevulde verpakking.

 5. Op basis van de ingevoerde hoeveelheid bij een inkoop- of verkooporder de juiste verpakking voor te stellen.

 6. Een specifieke route in te stellen per verpakking.

Odoo Verpakkingen

Je voorraad slim opslaan met opslagcategorieën.

Er zijn nieuwe regels voor slimme opslag geïntroduceerd in Odoo. Magazijnlocaties kunnen nu een opslagcategorie hebben. Op elke opslagcategorie kunnen we het aantal producten/verpakkingen (van een bepaald pakkettype) specificeren dat op de locatie kan worden opgeslagen. Op wegzetregels kunnen we ook een opslagcategorie instellen. Wanneer we nu een wegzetregel toepassen, zullen we een geschikte onderliggende locatie van de locatie vinden, volgens de hoeveelheid/gewichtsinstelling op de opslagcategorie.

Odoo opslagcategorieën

Verbeterde manier van voorraad reserveren

In de voorgaande versies van Odoo werden voorraadverplaatsingen automatisch toegewezen (vrije voorraad werd gereserveerd) zowel wanneer de planner werd uitgevoerd als wanneer een overeenkomstige voorraadverplaatsing die een verplaatsing kon toewijzen, was voltooid. Deze striktheid veroorzaakte problemen bij het prioriteren van toe te wijzen verplaatsingen. Bijvoorbeeld: een levering met een geplande datum ver in de toekomst zou automatisch alle voorraad kunnen reserveren als deze is gemaakt voor een andere levering die wellicht een eerdere geplande datum heeft. Om dit te vergemakkelijken is er een extra instelling toegevoegd aan de bewerkingssoort. Keuzes zijn:

 1. 'Bij bevestigen' = automatisch wanneer nieuwe voorraad beschikbaar komt of wanneer de planner wordt geactiveerd.

 2. 'Handmatig' = gebruiker moet altijd handmatig op de knop "Beschikbaarheid controleren" klikken (planner reserveert niet meer).

 3. 'Op datum' = automatisch wanneer nieuwe voorraad beschikbaar komt of wanneer de planner wordt uitgevoerd binnen de reserveringsdatum van de verplaatsing. Aan het reserveren van voorraad is een extra instelling toegevoegd, waarmee je kunt instellen hoeveel dagen voor de geplande datum de voorraad gereserveerd moet worden.

Odoo Voorraad reserverenopties

Nieuwe dropship routes

Om de scenario's waarbij werk wordt uitbesteed aan een onderaannemer, zijn twee nieuwe standaard routes toegevoegd, dit zijn:

 1. Dropship Subcontractor on Order

 2. Resupply Subcontractor on Order

Ontvang alles in 1 keer, maar met een afwijking

De registratie van ontvangsten en leveringen is vereenvoudigd. Je kunt door te klikken op ‘Instellen hoeveelheden’ in één keer alle bestelde hoeveelheden overnemen als geleverde hoeveelheid. Je hoeft daarna alleen de afwijkingen te corrigeren.

Odoo ontvangst aantallen instellen

Replenishment met hoeveelheid uit de stuklijst

Bij het aanmaken van een replenishment berekent Odoo in voorgaande versies de te bestellen hoeveelheid met behulp van een standaardhoeveelheid van één of een veelvoud van één. Dit is aangepast bij producten met een productieroute. Nu wordt de hoeveelheid berekend op basis van de hoeveelheid geproduceerd in de stuklijst.

Koppeling naar inkooporder en verkooporder vanuit prognoserapport

Bij gebruik van aanvulregels (maak op voorraad) in plaats van maak op order regels is er geen duidelijke koppeling tussen de inkoop-, verkoop- en productieorder. Vanaf nu wordt, net zoals bij de verkooporder, een icon weergegeven op de inkooporderregel en productieorder om via de forecast te kijken wat aan wat is gekoppeld.

Odoo Forecast

Verwijdering van de dichtstbijzijnde locatie

Uitgangspunt is dat het enige waar het om gaat bij het verwijderen van producten uit voorraad, is de toegankelijkheid van het product. Dan is het beter om producten te pakken die op de vloer zijn opgeslagen in plaats van op hogere niveaus. In dit geval waren de voorgaande oplossingen in Odoo niet de efficiëntste.

Odoo versie 15 heeft een nieuwe instelling om producten te picken van de dichtstbijzijnde locatie. Odoo kiest items op de 'kleinste' locatie (in alfabetische volgorde), dus Odoo gaat ervan uit dat de locaties alfabetisch zijn geordend afhankelijk van hoe dicht ze bij de grond zijn. Stel dat we de volgende voorraad hebben:

 • WH/voorraad/plank 2

 • WH/voorraad

 • WH/voorraad/plank 1

Hoeveelheden worden in de volgende volgorde bekeken:

 1. WH/Voorraad (vanwege kortste naam voor dezelfde voorraad)

 2. WH/voorraad/plank 1 (vanwege alfabetische volgorde)

 3. WH/voorraad/plank 2

Productlabels afdrukken

Op het product en op de ontvangst en levering is een nieuwe wizard toegevoegd voor het afdrukken van labels. Er is een aantal gebruikelijke formaten in pdf- of zpl-code toegevoegd

Bestelde hoeveelheid omlaag

De bestelde hoeveelheid verhogen was altijd al mogelijk, maar nu is het ook mogelijk om bij een verkooporder de bestelde hoeveelheid te verlagen. Indien er ook een inkoopvoorstel is gemaakt, die nog niet is bevestigd, wordt deze ook verlaagt.

 
 Wil je alles van Odoo weten, maar dan eenvoudig?

Met Odoo hou je het simpel! We sturen het je wel per mail 😊

Odoo 15 Voorraadbeheer
Erwin van der Ploeg 15 september 2021
Deel deze post
Labels