What is MRP I and MRP II?

Wat is de betekenis van MRP? MRP staat voor Materal Requirements Planning, oftewel het plannen van de materiaalbehoefte voor het produceren van producten.

MRP is vaak een onderdeel van een ERP-systeem waarin MRP integreert in de voorraad en inkoop. De basis van een MRP-systeem is de BoM, wat staat voor Bill of Material (materiaallijst of stuklijst). De BoM bevat de grondstoffen, componenten die nodig zijn voor het produceren van het eindproduct. Ook ligt bij de BoM vast welke routing het productieproces doorloopt.

Uitleg MRP1 en MRP2 schema

MRP I

Plan de Materiaalbehoefte

Bij MRP I blijft het bij het berekenen en plannen van welke grondstoffen nodig zijn op welk moment. Grondstoffen zelf kunnen ook weer halffabricaten zijn, maar uiteindelijk leidt het doorrekenen tot het inkopen van grondstoffen.

MRP II

Plan je productieproces

MRP II gaat veel verder. MRP II bevat alle functies van MRP I, maar voegt daar belangrijke componenten aan toe. De afkorting is hetzelfde, maar heeft een andere betekenis. Bij MRP I gaat het over materiaal behoefte, maar MRP II staat voor Manufacturing Resource Planning. Het gaat niet meer alleen over het plannen van voldoende materiaal, maar het behelst het plannen van het gehele productieproces. 

Machine planning

MRP II voegt functies toe voor het beheren van de machines. Wat is de beschikbaarheid, capaciteit en effectiviteit van de machine wordt vastgelegd om een betere planning te kunnen maken van de productie van het eindproduct. 

PLM

Voor het wijzigen van de samenstelling of productiemethode van een product wordt gebruikgemaakt van Product Lifetime Management (PLM). Een PLM maakt vaak deel uit van MRP II om zo wijzigingen te plannen, te beheersen, maar ook historisch te kunnen volgen.

Kwaliteit

Ook kwaliteit maakt een onderdeel uit van MRP II. Veelal worden controlepunten in het productieproces ingebouwd en wordt cyclisch, random of periodiek een controle uitgevoerd. Resultaten van de kwaliteitscontrole worden vastgelegd in het systeem of kunnen leiden tot een directe productiestop om direct correctie uit te voeren.

Tijdregistratie

Op basis van de BoM is vooraf bekend welke grondstoffen/componenten gebruikt worden voor de productie alsmede, welke mensen en machines worden gebruikt. Op basis van deze gegevens is het mogelijk een voor calculatie te maken van de kostprijs van het te produceren product.

Door tijdregistratie toe te voegen aan het productieproces is het mogelijk om de effectiviteit van mensen en machines te meten en een nacalculatie te maken van het geproduceerde product.

Odoo MRP II

Odoo is geheel MRP II. Odoo is erin geslaagd om alle benodigde functionaliteiten te integreren in Odoo en dat eenvoudig en overzichtelijk. Odoo MRP is uitgebreid met Odoo Kwaliteit, Odoo PLM en Odoo Onderhoud, samen vormen ze een compleet MRP II systeem. 

What is MRP I and MRP II?
Erwin van der Ploeg 11 september 2016
Deel deze post
Onze blogs