Odoo Boekhouding

Bij het openen van de Boekhoud App kom je direct op het dashboard terecht. 

Hier wordt een overzicht van je financiële status getoond: openstaande posten, af te letteren bankafschriften en banksaldi. Bovendien bevat elk dagboek een knop om direct een nieuwe invoer te starten. Zo kun je snel aan de slag gaan. Per leverancier leg je de bepaalde betalingscondities en de fiscale positie vast. Hierdoor krijgen facturen automatisch de juiste vervaldatum.


Odoo tekst en afbeelding blok

Sectie subtitel

  • Maak gebruik van banksynchronisaties

  • Controle over facturatie en betalingen

  • Maak prognoses van toekomstige vorderingen

  • Eenvoudig afletteren

  • Stuur automatische betalingsherinneringen

  • Gebruik dynamische rapportages


Een sectie ondertitel

Via een gebruiksvriendelijke interface zijn alle benodigde rapporten op te vragen. Van een overzichtelijke BTW-aangifte en ICP-rapport tot een auditfile en een Winst & Verlies rapport waarmee je kunt vergelijken met vorige periodes en meerdere administraties.

Verder genereert Odoo een overzicht van openstaande debiteuren of crediteuren per jaareinde. Zodra de cijfers zijn verstrekt aan de accountant kan Odoo geblokkeerd worden voor dat boekjaar, terwijl de accountant toegang behoudt om correcties door te voeren.