What is project management?

Hoe manage je efficiënt je projecten in Odoo?

Wat is projectmanagement?

Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden. Odoo Project Module helpt om het proces van projectmanagement efficiënt uit te voeren. Binnen Odoo projecten kun je het gehele project en de bijbehorende taken op een eenvoudige manier toewijzen aan de projectleden.

Hoe werkt Odoo Project Module?

De projecten app helpt bij het plannen en volgen van de projecttaken. De projectmanager maakt de taken aan en wijst deze vervolgens toe aan de projectleden. Door tags te gebruiken, kun je de projecttaken makkelijk filteren op basis van bijvoorbeeld procesnaam of de naam van de afdeling waar de taak behoort. Door deadlines aan de taken toe te kennen, kun je taken binnen de afgesproken tijd opleveren of op het juiste moment actie ondernemen wanneer een taak niet binnen de afgesproken kan worden opgeleverd.

Binnen grote projecten kun je ervoor kiezen om de hoofdtaken te splitsen in kleinere subtaken. Ook deze subtaken kunnen aan een werknemer worden toegekend. Om het geheel van de taken en het totale project te kunnen managen, wordt elke taak in een fase ingedeeld. Bijvoorbeeld: nieuw, te doen, in uitvoering en voltooid. De taken kunnen tevens geprioriteerd worden op basis van bijvoorbeeld urgentie. Zo heb je altijd een goed overzicht van de taken.

Registreren van de gewerkte uren

Via de module Odoo Urenstaat, kunnen de medewerkers de gewerkte uren op de taken noteren. Door de geplande uren op een taak in te vullen, is het mogelijk om de geplande uren gedurende het project te vergelijken met de daadwerkelijk gewerkte uren. Zo kan de projectmanager direct zien binnen welke activiteiten de uren uit de pas lopen.

Zowel de medewerker zelf, als de projectmanager, kan op elk moment de gewerkte uren uitdraaien en indien nodig een deel van de uren factureren.

Projectplanning

De aangemaakte taken binnen een project, kunnen eenvoudig per project of per medewerker gepland worden. Zo is het mogelijk om per medewerker een planning met de bijbehorende taken te maken. De taken in een Gantt-planning kunnen eenvoudig gesleept worden naar een andere datum of fase.

Verschillende projecttypen en facturatie

Odoo Project kent een flexibele werkwijze m.b.t. projecttypen. Zo kun je op basis van “fixed projecten” werken. Dit type projecten zijn facturabel op basis van bestelde aantallen en facturabele projecten.

De tweede werkwijze is de mogelijkheid om op basis van de ingevulde urenstaat op taken te factureren.

De derde werkwijze is het factureren op basis van mijlpalen. Op basis van de handmatig ingevulde hoeveelheden op de verkooporder, worden deze hoeveelheden gefactureerd.

Volledige integratie met andere Apps

De module Odoo Projecten is geïntegreerd met andere modules zoals verkoop, boekhouding en urenstaten. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om taken vanuit een verkooporder te maken.

Ook benieuwd naar de mogelijkheden van Odoo Projecten voor je eigen projecten? Neem dan gerust contact met ons op.


Wil je alles van Odoo weten, maar dan eenvoudig?

Met Odoo houd je het simpel! We sturen het je toe per e-mail 😊

What is project management?
Odoo Experts 2 oktober 2020
Deel deze post
Labels
Onze blogs